miércoles, 21 de noviembre de 2012


Anys 1970 .

Botigue d, en Pitu Sibidi , especialitçada en estris per a la çaça i a la pesca , situada a la cantonada del carrer Cliviller , amb el del Anfons V , de la ciutat d. Olot .

No hay comentarios:

Publicar un comentario