miércoles, 13 de octubre de 2010

El riu Fluvia , que normalment es un riu molt minse de cabdal d' aigua , mostraba aquest aspecte despres de les itenses plujes dels dias 10 , 11 , 12 , d' Octubre , al seu pas per la ciutat d' Olot . La fotografia mostre el tram de riu que ba del pont del Palau al de Santa Magdalena .

No hay comentarios:

Publicar un comentario