miércoles, 13 de octubre de 2010

Un altre aspecte del riu Fluvia al seu pas per la ciutat d' Olot , en aquest cas el tram que ba del pon de Santa Magdalena , al de la Creu .

No hay comentarios:

Publicar un comentario